Make your own free website on Tripod.com

Aandachtstraining voor kinderen

'Mindfulness4Kids' wordt door AikiContact aangeboden als  naschools activiteit, buurtactiviteit en op afspraak.

We willen kinderen leren dat ze hun aandacht kunnen trainen, en hoe ze bewust hun aandacht kunnen gebruiken in het hier en nu. De vele externe en interne prikkels kunnen soms moeilijk zijn om mee om te gaan. Met aandachtstraining leren de kinderen dat ze niet perse op alles hoeven te reageren, maar dat ze een keuze daarin hebben.  Van reactief meer naar beantwoordend aan de situatie.

In dit programma worden ook elementen van aikido gevoegd; een bewegingsleer die kinderen leert om conflict naar harmonie te brengen (zie ook voor aikido kinderlessen: AikiKids). De bewegingsoefeningen vanuit aikido is een waardevolle toevoeging om de aandacht ook bij bewegen te leren trainingen. 

Aandachtspunten zijn o.m.:

- leren omgaan met stressvolle momenten.

- concentratie en gerichte aandacht.

- vriendelijkheid en compassie naar zichzelf en anderen.

- sociale en emotionele ontwikkeling.

- lichaamsbewustzijn en flexibiliteit.


De trainer is Carolina van Haperen. Zij is gecertificeerd mindfulness trainer, aikido instructeur en psychosociaal counselor. Meer over haar achtergrond.

Als je op de hoogte gehouden wilt worden, neem gerust contact:
Carolina van Haperen, aikicontact@gmail.com, tel. 06-13692808.