Make your own free website on Tripod.com

Wat is counseling?
Counseling is psychosociale hulpverlening of -therapie die laagdrempelig is. Met de klant bespreken we in goed overleg het traject of behandelplan, zodat we vakkundig op de klant afstemmen en zijn/haar proces begeleiden. Soms zijn al een paar sessies voldoende om de klant op weg te helpen. Voor vergoeding: zie onderaan deze pagina.

De psychosociaal hulpverlener ondersteunt en begeleidt personen bij situaties die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren Hij,  of zij helpt de cliënt om de hulpvraag inzichtelijk te maken, leert de cliënt beter omgaan met bestaande problemen en bevordert daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van mensen.

Hierbij hoort de overtuiging dat de mens niet los gezien kan worden van de maatschappelijke context waarvan hij of zij deel uitmaakt. De psychosociaal hulpverlener werkt op basis van een gevarieerde, cliëntgerichte benadering. 

Psychosociale problemen kunnen zich voordoen als psychische problematiek, zoals stemmingsproblemen, laag zelfbeeld, angst, onzekerheid, nervositeit, onrust, irritatie en stress, en ook op het gebied van gezins- en relatieproblemen, rouw, eenzaamheid en identiteit.


Vergoeding: zie speciale website pagina.


Wat bieden wij?

(Mindfulness-Based) Counseling

AikiContact biedt counselingsessies aan, wel of niet met mindfulness ondersteund.

Locatie sessies: Amsterdam e.o. Nader bepaald na overleg.

Kosten: vanaf 55 euro voor individuele sessie 1 uur.

Groeps- en moduletarief: n.t.b.

AikiCounseling:

Deze vorm van counseling heeft aspecten van 'Aiki' in zich. Dat wil zeggen dat de elementen en perspectief vanuit aikido ondersteuning geven aan het counselingsproces en vaardigheden. Deze vorm besteedt aandacht aan  lichaamsgerichtheid in relatie tot emoties, cognitie en gedrag.

Mijn afstudeerscriptie van de SPSO richtte zich op 'Toegepaste Aikido in Counseling. De wijze waarop elementen en het perspectief van aikido ondersteuning en verrijking van counseling kan brengen, in het proces naar autonomie en verbinding'.  Deze scriptie, inclusief cd, is ter inzage bij de SPSO.


Individuele Mindfulness Training:

Het is mogelijk om een individueel begeleid mindfulness programma te volgen.
- Losse sessies: individuele sessies kunnen een goede aanvulling zijn op de groepstraining; er is dan meer tijd voor individuele thema's en begeleiding. Losse sessies zijn per keer inpasbaar op aanvraag. 
- Volledig individueel traject: de richtprijs voor een geheel individueel programma is vanaf 450 euro. Een individueel begeleid programma bestaat uit 8 sessies van 1 uur en een voorgesprek. Binnen deze tijd wordt het hele protocol doorlopen, afgestemd op de individuele situatie.
- Op maat: in overleg kan er ook een aangepaste en gerichte begeleiding opgesteld worden, waardoor de prijs naar individuele behoefte en mogelijkheden wordt samengesteld.


Counseling en Mindfulness:

Het verschil in counseling en mindfulness is dat mindfulness gericht is op het aanleren van een vaardigheid, en geen therapie. Dat neemt niet weg dat mindfulness een goede ondersteuning kan zijn voor therapeutische begeleiding in counseling! In een individuele begeleiding kan het innerlijke proces zowel op macro- als microscopisch niveau aandacht krijgen. Mindfulness helpt de cliënt van moment op moment te kijken en betrokken te blijven bij zijn ontvouwende wordingsproces, in intra- en interpersoonlijke dimensies, alsook op het vlak van existentiële thema's.

ACT: Acceptance & Commitment Therapy/Training, zie speciale website pagina.


Trainer en counselor:

Carolina van Haperen, HBO-gediplomeerd psychosociaal counselor (SPSO - afstudeerrichting Psycholoog), en gecertificeerd mindfulness en ACT trainer (SeeTrue) en MindfulKids trainer. POH-GGZ opgeleid.


Aanmelding:

Aanvraag gesprekken en sessies via Carolina van Haperen,

telefoonnummer 06-13692808 of  via e-mailadres aikicontact@gmail.com.


Hulpverlening samenwerking:

Tevens willen we graag samenwerken met andere hulpverleners door modules te ondersteunen, aan te vullen of te vormen.

Uit ervaring met de hulpverleningsgroep Huiselijk Geweld in Hoorn is Toegepaste Aikido,

een benadering met elementen en perspectief vanuit Aikido, een goede aanvulling in

een assertiviteitsprogramma.
AikiContact beschikt over een Jeugdhulpverleningsmodule 'Jongeren dynamisch in balans', georiënteerd op adolescenten.