Make your own free website on Tripod.com

Mindfulness Vervolgtraining 'Time to ACT!'

Deze verdiepingstraining is toegankelijk voor mensen die

een 8-weekse basistraining mindfulness MBSR e/o MBCT hebben gevolgd.


Daar waar mindfulness zich vooral richt op 'acceptatie' en 'zijn', richt ACT
zich ook op het ontwikkelen van een innerlijk kompas in je leven.
Hoe maak je keuzes in je leven? Waar wil je heen met je leven?


We starten met de 5-weekse vervolgtraining op:

- maandagochtend 27 mei 2013, van 10:00 tot 12:15 uur.

  Overige data zijn: 3, 10, 17 en 24 juni 2013.
  Locatie: Tai Chi Studio, De Genestetstraat 11, 1054AW Amsterdan-OW.


- dinsdagavond 12 november 2013, van 19:30 tot 21:30 uur.
  De overige data zijn: 19, 26 november, 3 en 10 december 2013.
  Reade/RCA, Overtoom 283, 1054HW Amsterdam-OW.


  Kosten: € 220, inclusief werkmateriaal en btw.
  Stadpaskorting 10% mogelijk.

Werkgeverstarief: € 300.Terugkomdagen Vervolgtraining 'Time to ACT':
Een uitstekend moment om de ACT componenten op te frissen en te reflecteren op
hoe je deze na de gevolgde 5-weekse training in je dagelijks leven hebt toegepast en geintegreerd! Dit is een ook gelegenheid om thema's zoals 'toegewijd handelen' en 'psychologische flexibiliteit' verder te exploreren.
Kosten per sessie: € 25, incl. btw. 

- Donderdagavond 25 april 2013, van 19:30 tot 21:30 uur.
   Locatie: Reade, Overtoom 283, Amsterdam-OW.

- Zondagochtend 9 juni 2013, van 10:00 tot 12:15 uur.
   Locatie: Tai Chi Studio, De Genestetstraat 11, Amsterdam-OW.

Aanmelding: carolina@mindfulness-trainingen.nl of bel 06-13692808

Zie verder ook website www.mindfulness-trainingen.nl

Download onze flyer van deze trainingACT- Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT - spreek uit als één woord) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Kernprocessen

De behandeling vindt plaats aan de hand van 6 kernprocessen:

  • cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het 'advies' dat je brein je geeft op te volgen, of niet.

  • mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden

  • acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed

  • zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent

  • verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts

  • bereidheid: om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.


Theoretische achtergrond

ACT komt voort uit de gedragsanalyse, en is gefundeerd op de zogenaamde Relational Frame Theory (RFT). Conceptueel (met eenzelfde theoretische en filosofische grondslag) is ACT sterk verwant met andere vormen van de zogenaamde derde generatie gedragstherapie, zoals dialectische gedragstherapie (Linehan), aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie (MBCT), gedragsactivatie en functionele analytische therapie (FAP).

Het belangrijkste onderscheid met cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat CGT zich richt op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van gedachten, terwijl ACT zich richt op het veranderen van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten, dus het veranderen van de functie van deze gedachten.

ACT is beïnvloed door boeddhistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed, maar religie vormt geen onderdeel van de behandeling. Wel wordt veel gewerkt met aandachtgerichte oefeningen (mindfulness). Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van metaforen, de therapeutische relatie, ervaringsoefeningen en humor.Onderzoek

In de laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen.
Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door middel van zogenaamde 'randomized controlled trials' en klinische gevalsbeschrijvingen dat ACT effectief is bij onder andere chronische pijn, angst en fobieën, psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, en autisme. ACT interventies zijn ook effectief gebleken bij het verbeteren van sportprestaties bij 'normale' mensen en stoppen met roken.


(Bron: act-opleiding.nl)